ด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

หารือทวิภาคี! ป.ป.ส.ไทย-จีน ร่วมมือต้านยาเสพติด

ป.ป.ส. หารือทวิภาคี ไทย-จีน กระชับความร่วมมือด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เพื่อหวังติดตามสถานการณ์ และแลกเปลี่ยนข้อมูลเชิงลึก