ตรวจสุขภาพ

ไม่ต้องอาย! แนะวัยรุ่นมือใหม่ เตรียมความพร้อม “ตรวจภายใน” นับเป็นเรื่องสำคัญสำหรับผู้หญิง

ไม่ต้องอาย เพราะสุขภาพของเราสำคัญกว่า แนะวันรุ่นมือใหม่ เตรียมความพร้อม “ตรวจภายใน” นับเป็นเรื่องสำคัญสำหรับผู้หญิง แนะนำตรวจเป็นประจำทุกปี

รักษาสิทธิ! ผู้ประกันตน ตรวจสุขภาพ 14 รายการ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ในรพ.ที่เข้าร่วมโครงการ

อย่าลืมรักษาสิทธิของตัวเอง ผู้ประกันตน ตามระบบประกันสังคม สามารถเข้ารับบริการ ตรวจสุขภาพ 14 รายการ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ในรพ.ที่เข้าร่วมโครงการ