ตรวจATKก่อนเข้าร้านอาหาร

เห็นด้วยหรือไม่! ร้านอาหารเมืองลำปาง ขอลูกค้าตรวจATK ก่อนเข้าพร้อมคิดเงิน 75 บาท

หมอแล็บถามร้านอาหารเมืองลำปาง ขอลูกค้าตรวจATK ก่อนเข้าพร้อมคิดเงินรวมค่าอาหาร 75 บาท ชาวเน็ตร่วมตอบเห็นด้วยถ้าลูกค้ายินยอม