ตั้งกรรมการสอบ “ครูปรีชา”

คุรุสภา เตรียมตั้งกรรมการสอบ ครูปรีชา ผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพครูหรือไม่

คุรุสภาถก 2 มี.ค. เตรียมตั้งกรรมการสอบ “ครูปรีชา” ผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพครูหรือไม่ โทษสูงสุดถอนใบอนุญาต