ติดเชื้อเป็นกลุ่มก้อน

เชียงใหม่สั่งปิด 3สถานที่เสี่ยง ใน 3 อำเภอหลังพบว่ามีการติดเชื้อเป็นกลุ่มก้อน

คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ สั่งปิด 3สถานที่เสี่ยง ใน 3 อำเภอหลังพบว่ามีการติดเชื้อลุ่มก้อนผู้สัมผัสเสี่ยงสูงต้องเข้าตรวจคัดกรอง