ตึกไทยคู่ฟ้า

สมเด็จ พระสันตะปาปา ฟรังซิส เสด็จทำเนียบรัฐบาล ชมไทยแก้ปัญหาความรุนแรง เด็ก-สตรี

สมเด็จ พระสันตะปาปา ฟรังซิส เสด็จทำเนียบรัฐบาลเพื่อประทานพระดำรัสแก่คณะทูตานุทูต คณะรัฐมนตรี และแขกผู้มีเกียรติ และสื่อมวลชน ทรงชื่นชมไทยแก้ปัญหาความร […]

ชมความงดงาม “ตึกภักดีบดินทร์” สะท้อนความจงรักภักดี

ทำเนียบรัฐบาลเปิดอาคารหลังใหม่ตึกภักดีบดินทร์ ที่พลเอกประยุทธ์ จันทรโอชา เป็นผู้ดำริให้ก่อสร้างใช้เวลา 15 เดือน โดยตึกแห่งนี้มีความงดงามไม่แพ้ตึกไทยคู่ฟ้า สะท้อนถึงความจงรักภักดี จึงนำมาตั้งชื่อเป็นอาคารแห่งนี้ และห้องมีห้องรับรองสำคัญ 2 ห้อง