ต่ออายุ

ยอมแล้วจ้า! สปสช.ต่ออายุ รพ.มงกุฏวัฒนะอีก 1 ปี

สปสช. มีแนวโน้มที่จะยอมขยายเวลาให้โรงพยาบาลมงกุฏวัฒนะอีก 1 ปีในการเป็นหน่วยบริการรับส่งต่อผ่าตัดหัวใจได้ตามปกติ แม้จะตรงตามกฎเกณฑ์บางข้อก็ตาม