ต้นอังกาบหนูรักษามะเร็ง

สถาบันมะเร็ง เตือน! อย่าหลงเชื่อ ต้นอังกาบหนูรักษามะเร็ง ไม่เป็นความจริง

ตามที่มีข่าวปรากฏในสื่อต่างๆ เกี่ยวกับประเด็นเรื่อง ต้นอังกาบหนูรักษามะเร็ง ได้หายขาด กรมการแพทย์ โดย สถาบันมะเร็งแห่งชาติ