ต.โผงเผงน้ำท่วม

“โผงเผง”เน่าแล้วน้ำท่วมนานกว่า 3 เดือน

ต.โผงเผง น้ำเน่าส่งกลิ่นเหม็นหลังน้ำท่วมระบายออกไม่ได้นาน 3เดือน ชาวบ้านวอนช่วยปรับสภาพน้ำลดผลกระทบ ขณะที่ ต.วังจิก จ.พิจิตร น้ำท่วมกว่า 4เดือนเดือดร้อนน้ำดื่ม กรมทรัพย์ฯ นำรถเคลื่อนที่แจกน้ำ