ถนนที่รถติดมากที่สุด

จส.100 จัด 5 อันดับถนนที่รถติดมากที่สุด ประจำปี 2562

ถนนที่รถติดมากที่สุด เว็บไซต์ จส.100 http://js100.com/ ได้รวบรวมข้อมูลถนนที่ได้รับแจ้งสภาพการจราจรติดขัดมากที่สุดประจำปี 2562 โดยได้จัดเป็น 5 อันดับ ถ […]