Tag: ถวายพระราชกุศลล ในหลวงรัชกาลที่ 9

กำหนดการจัดพิธีวันคล้ายวันสวรรคต ร.9 วันที่ 13 ต.ค. 61 การแต่งกายฯ

11 ตุลาคม 2561

กำหนดการจัดพิธีวันคล้ายวันสวรรคต ร.9 และการแต่งกาย ที่ประชุม ครม. เห็นชอบให้วันที่ 13 ต.ค. 2561 พิธีทำบุญถวายกุศล และกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร สำหรับกำหนดการจัดพิธีวันคล้ายวันสวรรคต ร.9 และการแต่งกาย ตามที่ประชุม ครม. เดิมมีกิจกรรมในวันที่ 12 -13 ต.ค. 61 จากนั้นได้รับการเห็นควรให้งดการจัดกิจกรรมที่ทำเนียบรัฐบาลในวันที่ 12 ต.ค. แต่ให้ไปจัดพิธีทำบุญถวายกุศล และน้อมรำลึกฯ เป็นวันที่ 13 ต.ค. 2561 ในวันเดียว อ้างอิงตามประกาศสำนักราชวังฉบับล่าสุด ทั้งนี้เพื่อการจัดงานที่สอดคล้องและเป็ …

อ่านรายละเอียด

ข่าวแนะนำอื่นๆ