ถุงยังชีพพระราชทาน

“องคมนตรี” เชิญถุงยังชีพพระราชทาน ร.10 ช่วยน้ำท่วมเพชรบุรี

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรี เชิญถุงยังชีพพระราชทาน และเครื่องอุปโภคบริโภค มอบให้แก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ จ.เพชรบุรี