ถูกลูกๆ นำมาทิ้งไว้

สลด! ลูกทิ้งพ่อป่วยไว้เป็นภาระ รพ. กว่า 10 วัน

เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร เดินทางเข้าเยี่ยมผู้ป่วยอาการทางสมองที่โรงพยาบาลหลังสวน หลังถูกลูกๆ นำมาทิ้งไว้เป็นภาระทางโรงพยาบาล นานกว่า 10 วัน