ถูกโขดหิน

แม่น้ำโขงวิกฤติ เรือสินค้าเสียหายใบพัดถูกโขดหิน

ติดตามได้ : ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 17.00 – 18.00 น. Re-run : ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 06.00 – 07.00 น. และ ทุกวันจันทร์ &# […]