ทบทวนสิทธิ์

ผู้ประกันตนม.33 ม.39 และม.40 ที่ยังไม่ได้รับ เงินเยียวยา อย่าลืมยื่น ทบทวนสิทธิ์

ทบทวนสิทธิ์ — หลังจากที่สำนักงานประกันสังคม  กระทรวงแรงงาน ได้จัดทำโครงการเยียวยานายจ้าง ผู้ประกันตนม.33  ม.39 และ ม.40 ใน 29

ฟังทางนี้! ประกันสังคมจะโอนซ้ำทุกสัปดาห์ สำหรับผู้ประกันตน ม.33-39-40 ได้สิทธิแต่เงินเยียวยาไม่เข้า

ฟังทางนี้! ประกันสังคม จะโอนซ้ำทุกสัปดาห์ ในวันพฤหัสบดี และวันศุกร์ สำหรับ ผู้ประกันตน ม.33-39-40 ได้สิทธิแต่เงินเยียวยา ไม่เข้า ไม่ต้องยื่นทบทวนสิทธิ์

ด่วน! ทบทวนสิทธิ เราชนะ สำหรับคนไม่ได้รับสิทธิ์ รับเงิน 7,000 วันสุดท้าย

รีบเลย โครงการ เราชนะ เปิด ทบทวนสิทธิวันสุดท้าย รับเงิน 7,000 บาท สามารถตรวจสอบได้ง่ายๆ ผ่านเว็บไซต์เราชนะ

ด่วน! เราชนะ เปิด ทบทวนสิทธิรอบสอง ลงทะเบียน 22 ก.พ. ประกาศผล 19 มี.ค.64

เราชนะ เปิดให้ ทบทวนสิทธิรอบสอง วันที่ 22 กุมภาพันธ์ ถงึวันที่ 8 มีนาคม 2564 ใครยังไม่ได้ลงทะเบียน รีบเลย

อย่าทิ้งสิทธิ!! ขอทบทวนสิทธิ เราชนะ รอบแรก วันสุดท้าย รีบยื่นด่วน

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 64 ยื่นขอทบทวนสิทธิ เราชนะ รอบแรกวันสุดท้าย ใครยังขอไม่ได้ รีบด่วน ก่อนหมดเขตทบทวนสิทธิรอบแรก

แนะทบทวนสิทธิ เราชนะ ผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์เงินประเมินภาษี 2562

เราชนะ — เพจเฟซบุ๊กสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง : Fiscal Policy Office โพสต์เฟซบุ๊กเมื่อวันที่ 17 ก.พ.64 ระบุถึง การทบทวนสิทธิ

เราไม่ทิ้งกัน คลัง แจ้งกลุ่มตกหล่น รอสรุปความช่วยเหลือหลัง 17 พค.

โครงการ เราไม่ทิ้งกัน นาย ธนกร วังบุญคงชนะ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวว่า ในส่วนของการช่วยเหลือกลุ่มที่ตกหล่น ชายขอบ คนไร้บ้าน
1 2 3 16