ทส.

ทส. เปิดเวทีประชุมการปฏิรูปป่าไม้

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2561 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) จัดการประชุมการป่าไม้ ประจำปี พ.ศ. 2561 ภายใต้หัวข้อ “การปฏิรูปป่าไม้แห่งชาติ” […]