ทะลุ100

ทะลุ100,000 คน แห่ขึ้นรถไฟฟรี ร่วมงานถวายพระเพลิงร.9

รฟท. สรุปจำนวนผู้โดยสารเดินทางในช่วงพระราชพิธีฯ  แนะนำผู้โดยสารเผื่อเวลาเดินทางในการใช้บริการที่สถานีกรุงเทพ