ทาสสมัยใหม่

นิวซีแลนด์ วางแผนแก้ปัญหาทาสสมัยใหม่ ภัยร้ายแรงที่ต้องยับยั้ง

16 มี.ค. 64 ที่ผ่านมา นิวซีแลนด์ ได้เปิดเผยแผนปฏิบัติการต่อต้านการบังคับใช้แรงงาน การค้ามนุษย์และระบบทาส ซึ่งเป็นการกำหนดแนวทางของรัฐบาล