ทำนาปี

กรมชลประทาน ส่งน้ำช่วยพื้นที่ทำนาปี 3 อำเภอของจังหวัดเชียงใหม่ หลังประสบปัญหาขาดแคลนน้ำ

กรมชลประทาน เดินหน้าหาแนวทางช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่ 3 อำเภอของจังหวัดเชียงใหม่ หลังรวมกลุ่มกันเรียกร้องให้ชลประทานส่งน้ำให้ทำนาปี

กรมชลประทาน เร่งหาแนวทางช่วยชาวนาในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก หลังฝนตกน้อยไม่มีน้ำทำนาปี

กรมชลประทาน ลงพื้นที่ไปชี้แจงเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ประมาณ 500 คน นำโดยผู้นำท้องถิ่น และตัวแทนเกษตรกรจากพื้นที่ต่างๆ เดินทางมาชุมนุม