ทำบัตรประชาชน

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศขยายเวลาทำบัตรประชาชนใหม่ หรือเปลี่ยนบัตร ได้ถึง 30 เม.ย.นี้

วันที่ 26 ม.ค. 2564 เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ขยายกำหนดเวลาการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชน

“น้องพลอย” อมยิ้ม ดีใจทำบัตรประชาชน

ความคืบหน้าน้องพลอย คนไร้สัญชาติ ได้รับการอนุมัติสัญชาติไทยจากกรมการปกครอง ล่าสุดน้องพลอย ได้เข้าทำบัตรประชาชนที่ว่าการอำเภอเมือง จังหวัดระนอง โดยน้อง […]