ทำรังบนต้นไม้

“ทาร์ซาน” มีจริงที่ลพบุรี ชี้เกรงใจอึดอัดลูกหลานเยอะ (มีคลิป)

พบทาร์ซานเมืองลิงอาศัยหลับนอนบนต้นไม้ใน จ.ลพบุรี ซึ่งไม่มีบ้าน เผยเคยอาศัยบ้านน้าอยู่แต่เกรงใจลูกหลานเยอะแออัด ย้ายออกมาทำรังอยู่บนต้นไม้คล้ายนก มีชีวิตเป็นสุข ไม่ยึดติด แต่ยังเดือดร้อนเรื่องอาหารบ้างเล็กน้อย