Tag: ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย

มหาวิทยาลัยไทยวิกฤติหนัก! ทีแคส’62 เหลือที่นั่ง 1.2 แสน

24 ธันวาคม 2561

มหาวิทยาลัยไทยวิกฤติหนัก ทปอ.ตั้งคณะกรรมการปฏิรูปการเรียนรู้อุดมศึกษา ดิ้นหาทางออก ประธาน ทปอ.เผยทีแคส 2562 มหาวิทยาลัย 92 แห่ง รับนักศึกษา  3.9 แสนที่นั่ง แต่เด็กสมัครเรียนไม่ถึง 3 แสนคน ชี้ปี 2562 ถึง “จุดเผา” ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) กล่าวว่า จากสถานการณ์ของอุดมศึกษาไทยในปี 2562 ซึ่งพบว่ามหาวิทยาลัยแต่ละแห่งต้องปรับตัว เพราะจำนวนนิสิตนักศึกษาจะลดน้อยลง โดยพิจารณาได้จากการเปิดรับสมัครลงทะเบียนของระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึก …

อ่านรายละเอียด

ข่าวแนะนำอื่นๆ