ทุบรถฟอร์ดร้องสคบ

 ศาลแพ่ง รับคดีกลุ่มผู้เสียหาย จาการใช้รถฟอร์ด 

ศาลแพ่งกรุงเทพใต้ นัดฟังคำสั่งคดีเเบบกลุ่มผู้บริโภค  กรณีเหยื่อรถยนต์ฟอร์ด308 ชีวิต รวมตัวยื่นฟ้อง บริษัทฟอร์ด มอเตอร์ คัมปะนี (ประเทศไทย ) จำกัด และบริษัทฟอร์ด เซลส์ แอนด์  เซอร์วิส (ประเทศไทย ) จำกัด ในความผิด   ฐานผลิตรถยนต์ชำรุดบกพร่องออกจำหน่าย