ทุเรียนสายพันธุ์ใหม่

เก็บไม่ทัน! ยอดสั่งทุเรียนหลงรักไทยกว่า 10 ตัน

ทุเรียนหลงรักไทย ทุเรียนรสชาติดีของ อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลกออกผลผลิตแล้วสู่ท้องตลาดแล้ว พร้อมมีออเดอร์สั่งแล้วกว่า10 ตัน เจ้าของสวนเผยเก็บผลไม่ทันต่อความต้องการ