ธกฤต สมบัตินันท์

Bright Life Ep.15 ” จดอ – JUSTดูIT ” โลกภาพยนตร์ ของคน Preview

ธกฤต สมบัตินันท์ หรือ แชมป์ ผู้ก่อตั้ง Just ดู IT กับโลกแห่งภาพยนตร์ ของคน Preview ทั้งรัก ทั้งเข้าใจ ภาพยนตร์ไทยในยุคปัจจุบัน