#ธนบัตรที่ละลึก

สมาคมแบงก์ยัน ธนบัตรที่ละลึก ฝาก-แลก ธนาคาร ใช้จ่ายได้เหมือนธนบัตรทั่วไป

สมาคมธนาคารไทย แจงกรณีที่มีผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งไม่สามารถนำธนบัตรที่ละลึกไปฝากธนาคารได้ ทางสมาคมยืนยันสามารถนำ ฝาก-แลก ได้ที่ธนาคารทุกสาขา

ธปท. ยืนยัน ธนบัตรที่ระลึก ได้มาตรฐาน มีกลไกป้องกันการปลอมแปลง

ธนาคารแแห่งประเทศไทยเผย ธนบัตรที่ระลึก ไม่สามารถทำการปลอมแปลงได้ เนื่องจากมีกลไกป้องกันตามมาตรฐานพร้อมแนะวิธีตวจสอบ “สัมผัส ยกส่อง พลิกเอียง”