Tag: ธรรมยุติกนิกาย

เปิดประวัติ “สมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 20” ในรัชกาลที่ 10

08 กุมภาพันธ์ 2560

พระประวัติ สมเด็จพระสังฆราชองค์ใหม่ “สมเด็จพระมหามุนีวงศ์” (อัมพร อัมพโร) ปัจจุบัน สิริอายุ 89 ปี พรรษา 68 เป็นเจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม กรุงเทพฯ ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 14-15 (ธรรมยุต) กรรมการมหาเถรสมาคม และแม่กองงานพระธรรมทูต เกิดเมื่อวันที่ 26 มิ.ย.2470 ที่ ต.บางป่า อ.เมือง จ.ราชบุรี บิดา–มารดา ชื่อ นายนับและนางตาล ประสัตถพงศ์ ครอบครัวประกอบอาชีพค้าขาย วัยเยาว์ เรียนจบประถมศึกษาปีที่ 4 ที่โรงเรียนเทวานุเคราะห์ กองบินน้อยที่ 4 จ.ลพบุรี เข้าพิธีบรรพชาเป็นสามเณร เมื่อปี พ.ศ.2480 ณ วัดสัตตนารถปริวัตร จ.ราชบุรี เข้าพิธีอุปสมบทเป็นพระภิก …

อ่านรายละเอียด

ข่าวแนะนำอื่นๆ