ธัชพล กาญจนกูล

การเคหะฯ ปลื้ม บ้านถูกทั่วไทย ยอดจองผ่านระบบออนไลน์กว่า 10,000 หน่วย

การเคหะแห่งชาติ ปลื้มประชาชนสนใจโปรโมชั่นพิเศษ บ้านถูกทั่วไทย จองโครงการทั่วประเทศมากถึง 11,238 หน่วย