ธิดา ถาวรเศรษฐ

ธิดา ลั่น!! คนเสื้อแดง ตายไปหมด หายไปหมด!! หรือไม่?

ป้าธิดา ประธานที่ปรึกษา นปช. ถาม! คนเสื้อแดง ตายไปหมด หายไปหมด หรือยัง? ชี้ นปช. ยังไม่ชนะ “นปช. และคนเสื้อแดงตายไปหมด หายไปหมด หรือไม่?