ธุรกิจออนไลน์จีน

ผู้นำอาเซียน+3 ร่วมมือ ธุรกิจออนไลน์จีนกู้วิกฤติผลกระทบจากไวรัส

ผู้นำอาเซียน+3 การแพร่ระบาดของโรคส่งผลกระทบให้กิจกรรมพหุพาคีที่สำคัญหลายประเภทในปีนี้ต้องดำเนินการผ่านทางออนไลน์ โรคระบาดได้เปลี่ยนกิจกรรมทางสังคม