นคร

พบช้างป่า ลักษณะเด่นตามคชลักษณ์ ชาวบ้านเชื่อ อาจมีเชื้อสายช้างศึกโบราณของเมืองนคร!

ช้างป่าเพศผู้งางามลักษณะเด่นตามคชลักษณ์เดินออกจากป่าเข้าหมู่บ้าน ขณะที่ จนท.อุทยานเข้าพื้นที่เฝ้าระวังขอชาวบ้านดูแลอาจเป็นช้างที่มีเชื้อสายช้างศึกโบรา […]