นนท์พร้อม

นับถอยหลัง “นนท์พร้อม” ฉีดวัคซีน 2.5 หมื่นโดส เริ่ม 13 มิ.ย.นี้ – ตรวจสอบนัดหมายได้ แล้ว วันนี้

ใครไม่พร้อม นนท์พร้อม นับถอยหลังกี่ไม่กี่วัน สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนฉีดวัคซีนนอกโรงพยาบายกับนนท์พร้อม ปูพรม 2.5 หมื่นโดส เริ่ม 13 มิ.ย. นี้

คนนนท์ ลงทะเบียนจองวัคซีน กว่าครึ่งล้าน แนะลง “นนท์พร้อม”แล้ว ไม่ต้องลง “หมอพร้อม” ซ่ำอีก

ยอดลง ทะเบียนจองวัคซีน โควิด-19 ทะลุกว่าครึ่งล้าน “นนท์พร้อม” เป็นการจองวัคซีนนอกรพ. แนะลง “นนท์พร้อม”แล้ว ไม่ต้องลง “หมอพร้อม” ซ่ำอีก