นพ.ธงชัย กีรติหัตถยากร รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ญี่ปุ่นอีกแล้ว!!!เอี่ยวคดีหิ้วอสุจิเป็นผู้รับมอบฉันทะจากเจ้าของอสุจิ

 นพ.ธงชัย กีรติหัตถยากร รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) กระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่าการตรวจสอบข้อมูลเอกสาร จากศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก ซูพีเรีย เอ. […]