นวดไทย

ยูเนสโก ประกาศ“นวดไทย” เป็นมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ!

วันที่ 13 ธันวาคม 2562 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ประชุมคณะกรรมการร่วมระหว่างรัฐบาลตามภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ ของ ยูเนสโก

เร่งรวมข้อมูล “นวดไทย” ยื่นยูเนสโกเป็นมรดกโลก

เร่งรวบรวมข้อมูล “นวดไทย” เสนอขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปัญญาต่อยูเนสโก เผยใช้ทับศัพท์ “นวดไทย (Nuad Thai)” ไม่ใช้  Thai massage เพราะยังถูกมองมี […]