นอนดึกตื่นสาย

นอนดึกตื่นสาย อันตราย โรคร้ายถามหา

พฤติกรรมการ นอนดึกตื่นสาย บั่นทอนสุขภาพได้มากกว่าที่คิด หลายคนเข้าใจผิดว่านอนดึกแล้วไปตื่นเอาสาย ๆ คงไม่กระทบสุขภาพเท่าไร