นอนป่วยตามลำพัง

วอนหน่วยงานช่วยคุณตาวัย 78 ปีนอนป่วยตามลำพัง-ไม่มีสิทธิรักษาพยาบาล

นายก อบต.ควนธานี อ.กันตัง จ.ตรัง วอนหน่วยงานที่รับผิดชอบยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือคุณตาวัย 78 ปี นอนป่วยตามลำพังและไม่มีสิทธิในการรักษาพยาบาลเนื่องจากไม่มีบัตรประจำตัวประชาชน