นอนหลับไม่เพียงพอ

นอนหลับไม่เพียงพอ มีความเกี่ยวข้องและส่งผลต่อ ความอ้วน

ความอ้วน การที่เราไม่นอนหลับ หรือ นอนหลับไม่เพียงพอ ใน 1 คืนนั้นส่งผลต่อความยาก ในการควบคุมเรื่อง ความอยากอาหารและนั่นส่งผล