นอร์ทอีสรับเบอร์

“บมจ.นอร์ทอีส รับเบอร์” จับมือ “มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์” วิจัยและพัฒนานวัตกรรมยางพารา

บมจ.นอร์ทอีส รับเบอร์ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิจัยและพัฒนายางพาราให้มีประสิทธิภาพ เพื่อต่อยอดอุตสาหกรรม และเชิงพาณิชย์ นายชูวิทย์ จึงธนสมบูร […]