นอสผับ

ผับอัพยา ผู้ประกอบการ “หากินกับเด็กปล่อยมั่วสุมยาเสพติด”

ไขปม !? สังคมเสื่อมทราม สะท้อนกลับการบังคับใช้กฎหมายสถานบันเทิอง สิ่งใดคือ ปัจจัย #ผับอัพยา ผู้ประกอบการ “หากินกับเด็กปล่อยมั่วสุมยาเสพติด”