นักชอป

Hi-Sa-Ti-Shop สินค้าที่“ขาย”เพื่อให้“หยุดซื้อ”

ภาวะ “ขาดสติ” ดูจะเป็นอาการที่เกิดขึ้นกับ “นักชอป” ได้บ่อย ไม่ว่าจะเป็นการชอปออนไลน์หรือการจับจ่ายหน้าร้าน และเมื่อย้อนดูสถิติระดับหนี้สิน […]