นักศึกษาชุมชุม

อุ๊ หฤทัย ชี้ชัด!กลุ่มชุมนุมหวังยั่วยุ ทำบ้านเมืองแตกแยก ผ่าน ยุคล ทุบประเด็น

อุ๊ หฤทัย ม่วงบุญศรี ให้สัมภาษณ์ผ่านรายการ ทุบประเด็น เมื่อวันที่ 23 กรกฏาคม 2563 ดำเนินรายการโดยหนึ่ง ยุคล วิเศษสังข์ กรณีกลุ่ม เยาวชนปลดแอก