นักศึกษาชู 3 นิ้ว

ตำรวจตามหา นักศึกษาชู 3 นิ้ว หน้าเสาธงที่มหาลัย ใน นราธิวาส

เจ้าหน้าที่ตำรวจตามหา นักศึกษาชู 3 นิ้ว หน้าเสาธงที่มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ พร้อมตั้งคำถาม การชู3นิ้วของนักศึกษามันหมายถึงอะไร ทำไมต้องแสดงออกด้วย