นักศึกษามธ. รังสิต

คอนเฟิร์ม! นักศึกษามธ. รังสิต ติดโควิด – หมอเตือนอย่าไปรพ.ธรรมศาสตร์ฯ

รองอธิการบดี ยืนยัน นักศึกษามธ. รังสิต ติดโควิด จริงเป็นนักศึกษาปี 4 ด้านหมอแจ้งเตือนหลีกเลี่ยงใกล้รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ