นักศึกษาม.มหิดล

เปิดไทม์ไลน์ นักศึกษาม.มหิดล ติดโควิด-19 จากคนใกล้ตัว

เปิดไทม์ไลน์ นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล ติดโควิด-19 พบติดจากคนใกล้ตัว และเคยเข้าห้องสอบที่วิทยาลัยวิทยาศาสตร์ฯ เมื่อ 9-11 มี.ค.ที่ผ่านมา