นักเวชศาสตร์การสื่อความหมาย

ฝันใกล้เป็นจริง สธ.เตรียมบรรจุบุคลากรทางการแพทย์ทุกสาขา กว่าหมื่นตำแหน่ง

ฝันใกล้เป็นจริง สธ.เตรียมบรรจุบุคลากรทางการแพทย์ทุกสาขา กว่าหมื่นตำแหน่ง
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขเผยว่า ปีนี้มีอัตราว่างข้าราชการทุกวิชาชีพ 10,992 ตำแหน่ง ซึ่งได้มีแผนการดำเนินการบรรจุแล้ว สำหรับ 7 วิชาชีพในทางการแพทย์

นพ.โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวถึงการจัดสรรตำแหน่งข้าราชการกับผู้แทนชมรม 7 วิชาชีพทางการแพทย์ ประกอบด้วย นักเทคนิคการแพทย์ นักกายภาพบำบัด นักรังสีการแพทย์ นักกิจกรรมบำบัด นักจิตวิทยาคลินิก นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก และนักเวชศาสตร์การสื่อความหมาย