นั่งประธานกรรมการนโยบาย

ราชกิจจาฯแต่งตั้ง เจิมศักดิ์ ปิ่นทอง นั่งประธานกรรมการนโยบาย ไทยพีบีเอส

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย