นั่งห่างกัน 2 เมตร

จีนออกมาตรการให้พนง.นั่งห่างกัน 2 เมตร ลดความเสี่ยงการแพร่ระบาด โควิด19

โควิด19 เริ่มออกมามีภาพให้เห็นันอย่างเรื่อยๆแล้ว สำหรับ มาตรการ Social Distance ที่ทางภาครัฐออกมาขอความร่วมมือให้ประชาชนทุกคน