Tag: นายกรัฐมนตรี

“บิ๊กตู่” แถลงอำลาพร้อมขอบคุณประชาชน ในฐานะหัวหน้าคสช.

15 กรกฎาคม 2562

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา มีสารถึงประชาชนในโอกาสสิ้นสุดการปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในวันพรุ่งนี้ ที่ คณะรัฐมนตรีชุดใหม่จะเข้าถวายสัตย์ปฏิญาณเริ่มปฏิบัติหน้าที่ โดยระบุว่า ตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้งให้ผมดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2562 และได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้งคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 อันนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ บัดนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้คณะรัฐมนตรีคณะใหม่ซึ่งจะเป็นคณะแรกภายหลังการเลือกตั้งทั่วไปตามรัฐธร …

อ่านรายละเอียด

ข่าวแนะนำอื่นๆ