นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา

ผู้ว่าฯ สงขลา ออกมาตรการเร่งด่วนเฝ้าระวัง โควิด19 สั่งปิดพื้นที่สุ่มเสี่ยงชั่วคราว

โควิด19 ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลาพร้อมด้วย คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม