นายวิทูรัช ศรีนาม

จันทบุรีปลูกป่าประชารัฐประสานใจเทิดไท้องค์ราชัน

ประชาชนชาว จ.จันทบุรี ร่วม”ปลูก 3 ป่า ประชารัฐ ประสานใจ เทิดไท้องค์ราชัน” เพื่อเป็นสาธารณประโยชน์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา สมเด็จพระเ […]